Политика ЗЛД

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. е в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

МАКС-СПА ЕООД отговаря на изискванията на регулацията и събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на различни услуги, и ги пази законосъобразно.

Информация относно МАКС-СПА ЕООД
Наименование МАКС-СПА ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 202684920
Седалище и адрес на управление: р-н Приморски, бул./ул. ул. ПЕТЪР РАЙЧЕВ № 12
Данни за кореспонденция: р-н Приморски, бул./ул. ул. ПЕТЪР РАЙЧЕВ № 12
E-mail: @
Телефон.: +359 896 622 183

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

МАКС-СПА ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) МАКС-СПА ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги, резервиране на часове, изпращане на съобщения за актуални намаления, продажба на предплатени карти на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното: Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

Изпълнение на задълженията на МАКС-СПА ЕООД по договор с Вас;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо МАКС-СПА ЕООД;
За целите на легитимния интерес на МАКС-СПА ЕООД.

(2) Спрямо личните данни, които Вие предоставяте, използвайки нашите услуги, МАКС-СПА ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) МАКС-СПА ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели: създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;

индивидуализация на страна по договора;

регистрация на участник в събитие;

счетоводни цели;

статистически цели;

доставка на физически продукти;

обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, нови и подобрени услуги и др. подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

(2) МАКС-СПА ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

ограничение на целите на обработване;

съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

точност и актуалност на данните;

ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, МАКС-СПА ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Лични данни, които МАКС-СПА ЕООД събира, обработва и съхранява?

Чл. 3. (1) МАКС-СПА ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели: Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на достъп до услуги;

Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент;

Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, нововъведения и промени в ценовите листи. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

Сключване на договори за бизнес оношения и представителство на марката

– целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с бизнес партньор с цел отозризирано представителство на търговска марка.

(2) МАКС-СПА ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)

Цел:
1) Регистрация на потребител;
2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
3) За закупуване на продукти и услуги.

Основание: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между МАКС-СПА ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Допълнителни данни, предоставяни от Вас – В някои случаи се изискват допълнителни данни като интереси, геолокация, професионална квалификация и др.

Цел: Допълване на информация за потребителя и персонализиране на предоставяните услуги.

Основания: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между МАКС-СПА ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които МАКС-СПА ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт, МАКС-СПА ЕООД събира данни за използвания IP адрес.

Цел: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Основания: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на дружеството – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Цел: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за продажба на продукти и/ил предоставяне на услуга/и.

Основание: С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между МАКС-СПА ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. (3)

МАКС-СПА ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от МАКС-СПА ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) МАКС-СПА ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, МАКС-СПА ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) МАКС-СПА ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на МАКС-СПА ЕООД или друго.

(3) МАКС-СПА ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) МАКС-СПА ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) МАКС-СПА ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от МАКС-СПА ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на имейл искане в свободен текст.

(2) МАКС-СПА ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за използване на услугите, Вашият достъп до тях ще бъде прекратен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от МАКС-СПА ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) МАКС-СПА ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но МАКС-СПА ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане в свободен текст до МАКС-СПА ЕООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от МАКС-СПА ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а МАКС-СПА ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо МАКС-СПА ЕООД;

(2) МАКС-СПА ЕООД няма задължение да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо дружеството или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до МАКС-СПА ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред МАКС-СПА ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на МАКС-СПА ЕООД.

(4) МАКС-СПА ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от МАКС-СПА ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на МАКС-СПА ЕООД да провери точността на личните данни;

Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

МАКС-СПА ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на МАКС-СПА ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на МАКС-СПА ЕООД, с искане по имейл в свободен текст.

(2) Вие можете да поискате от МАКС-СПА ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от МАКС-СПА ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. МАКС-СПА ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от МАКС-СПА ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако МАКС-СПА ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) МАКС-СПА ЕООД няма задължение да Ви уведомява, ако:

Са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

Са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За извършване на транспортиране на закупени продукти/услуги и след подадена заявка от Ваша страна, МАКС-СПА ЕООД предава необходимата информация към съответната куриерска фирма, която обработва Вашите данни като администратор за целите на извършване на доставката и получаването на закупените от Вас продукти/услуги.

Чл. 16. МАКС-СПА ЕООД не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, МАКС-СПА ЕООД описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20(1). Когато възлагате на МАКС-СПА ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, МАКС-СПА ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, МАКС-СПА ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате.

МАКС-СПА ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни).

В този случай МАКС-СПА ЕООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на МАКС-СПА ЕООД в този случай се ограничава до

1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и

2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите.